Skip to main content

Polish

Od leczenia objawu do psychoterapii osoby. (publikacja, 2020). Momenty zmiany w doświadczeniowej psychoterapii klientów cierpiących z powodu uzależnienia. Kaczmarczyk, I., Warszawa, Polska, Terapia uzależnienia i współuzależnienia. (PDF)

English version
Therapist on the Edge - The Experience of Corrective Supervision (PDF)
Ireneusz Kaczmarczyk

Focusing W Polsce (2024)