Skip to main content

Dutch

Swyngedouw, T. (2022) Focusing: Leven in verbinding met je innerlijk kompas. Tielt: Lannoo

Swyngedouw, T. (2022) Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie bij kanker of een chronische ziekte: werken aan levenskwaliteit via het experiëntiële lichaam. Tijdschrift Klinische Psychologie, 52(2), 171-179. https://vvkp.be/clientgericht-experientiele-psychotherapie-bij-kanker-een-chronische-ziekte-werken-aan

Swyngedouw, T. (2019) Interactive focusing als voorbeeld van RELIFO (Relating, Listening and Focusing instructions). Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, 57, 1, 11-22. https://www.tpep.nl/artikel/2385/

Swyngedouw, T. (2018) TAE - Thinking At the Edge. Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, 56, 3, 153 - 166. https://www.tpep.nl/artikel/2362/

Coffeng, Ton (1996a )  Focusing en groepspsychotherapie (Focusing and group-psychotherapy). In M.P. Bolten, M. el Boushy,  . Gans, T.A.E. Hoytink & M.F.   van Noort (Eds.), Handboek groepspsychotherapie (M9.1-25). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Coffeng, Ton (2000) Focusing en de experiëntiële dimensie (Focusing and the experiential dimension). In W.Trijsburg, S.Colijn, E.Collumbien & G.Lietaer(Eds.) Handboek Integratieve Psychotherapie (IV 2.2, pp.1-26). Utrecht: De Tijdstroom

Coffeng, Ton  Focussen, een cursus als pre­therapie*, Tijdschrift voor Psychotherapie, jaargang 11 (1985) 6