Skip to main content

Geef me de tijd, kinderen met leerproblemen in de klas

   

Auteurs: Erik Verliefde, Ria Hermans
Uitgeverij Acco Leuven, 2000
ISBN 90-334-4614-2
Kostprijs 18,59 €
Te verkrijgen in de betere boekhandel of te bestellen
via vzw SOVaCo of via uitgeverij Acco Leuven.
De kindertijd en school zijn nauw met elkaar verweven. Voor sommigen is dit de mooiste tijd van hun leven, maar dit geldt lang niet voor iedereen. Er zijn meer en meer kinderen en jongeren die hun schooltijd als problematisch ervaren. Omwille van een bepaalde stoornis slagen ze er niet in om hun leervaardigheden voldoende te ontwikkelen. Zowel voor de ouders als voor de leerkrachten van een kind met een leerstoornis is het niet eenvoudig om hiermee om te gaan.
Dit boek is ontstaan vanuit de praktijkervaring bij beide auteurs in het werken met kinderen met leerstoornissen, aangevuld door ervaringen van zowel ouders als leerkrachten. Dit boek wordt door leerkrachten en CLB’s gebruikt als handleiding bij het opsporen en het omgaan met leerstoornissen.
Het boek is een combinatie van informatie, inlevingsoefeningen en concrete tips in verband met de begeleiding.
Er wordt aandacht besteed aan dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, geheugenstoornissen, AD(H)D, niet-verbale leerstoornissen en autisme. Het boek is echter veel meer dan een loutere opsomming van verschillende stoornissen. Er worden duidelijke criteria gegeven voor het observeren en signaleren, en de link naar het welbevinden wordt gelegd.
Het begeleiden en het behandelen van een kind met leerstoornissen is een noodzaak. De auteurs vertrekken vanuit 8 basisassumpties voor het omgaan met kinderen met leerstoornissen:
citbul1a.gif
Leef u in
citbul1a.gif
Geef de tijd
citbul1a.gif
Geef structuur
citbul1a.gif
Let op uw taal
citbul1a.gif
Spreek de kinderen aan
citbul1a.gif
Moedig aan en bekrachtig
citbul1a.gif
Wees consequent
citbul1a.gif
Wees realistisch

Daarnaast zijn er voor elk specifiek probleem een aantal compenserende en dispenserende maatregelen uitgewerkt.
Het laatste hoofdstuk handelt over de communicatie tussen leerkracht en ouders. In het omgaan met kinderen met leerproblemen zijn dit de voornaamste betrokkenen, maar jammer genoeg zien leerkrachten en ouders elkaar te weinig als partners. Voor de ondersteuning van een kind met een leerprobleem is een goede afstemming tussen de ouders en de leerkracht noodzakelijk.

 

citsepa.gif

Deze pagina is het laatst herwerkt op 6 december 2001. Het webadres van deze pagina is http://club.euronet.be/sovaco/publi-5.htm
Site administrator  is Carla Moris - reacties via  email: sovaco@euronet.be