Skip to main content

"Sociaal Vaardig" (handleiding & video)

citsepa.gif

Titel Sociaal Vaardig
sovac3.jpg
Auteurs: Erik Verliefde, Ginette Janssens, An Boogemans
Uitgeverij Acco -  Leuven 1996
Handleiding: ISBN 90-334-3504-7
Video: ISBN 90-334-3505-5
Kostprijs De handleiding 12.27 € . De video 37.18 €
De handleiding is nog te verkrijgen bij Acco, de video is nog enkel te bestellen bij vzw SOVaCo.

Iedereen die betrokken is bij de opvoeding van jongen mensen weet hoe belangrijk het is dat onze jongeren sociaal vaardig zijn. In de complexe consumptiemaatschappij worden zij immers op steeds jongere leeftijd met ongezond en riskant gedrag geconfronteerd. Velen raken ook in de knoop met hun gevoelens. Het is duidelijk dat voor deze jongeren het beheersen van een aantal sociale vaardigheden (‘nee’ zeggen; omgaan met en uiten van emoties,…) niet alleen nuttig, maar zelfs essentieel kan zijn.

Dat sociale vaardigheden trouwens ook voor het onderwijs heel belangrijk zijn, blijkt uit het feit dat ze werden opgenomen in de "eindtermen". Op basis van deze eindtermen zullen in de toekomst alle schoolgaande jongeren worden geëvalueerd.

Ons programma biedt de mogelijkheid om tieners en adolescenten bepaalde sociale vaardigheden bij te brengen. Via diverse technieken kunnen aldus de volgende vaardigheden geoptimaliseerd worden: iets vragen, luisteren, een kort gesprek voeren, "nee" zeggen, iets bespreken, kritiek krijgen, kritiek geven, boosheid uiten, teleurstelling uiten, een compliment geven.

Daarbij beogen we zowel kennisvermeerdering als gedrags- en belevingsverandering.
Het aangeboden pakket bestaat uit een video en een begeleidend handboek.
De video is onontbeerlijk voor het realiseren van het programma. Het handboek is een praktische gids bij de video. Hierin wordt duidelijk beschreven hoe u een programma over sociale vaardigheden concreet moet aanpakken. Bij de handleiding zijn ook enkele hulpmiddelen gevoegd (huiswerkbladen, observatieformulieren,…) zodat u onmiddellijk aan het werk kan met een groep jongeren.

 

citsepa.gif

Deze pagina is het laatst herwerkt op 6 december 2001. Het webadres van deze pagina is http://club.euronet.be/sovaco/publi-1.htm
Site administrator  is Carla Moris - reacties via  email: sovaco@euronet.be