Skip to main content

Psychologie, deel 1, deel 2

citsepa.gif

Titel Psychologie, deel 1                                    Psychologie, deel 2

 

psycho3.jpg
psycho1.jpg
Auteurs: Luc De Man, Ginette Janssens
Uitgeverij De Sikkel - Oostmalle 1998                      
De Sikkel - Oostmalle 1999
ISBN 90-260-3587-X
ISBN 90-260-3588-8
Prijs deel 1:  20,08 euro
deel 2:  21,07 euro

Psychologie - Voor de derde graad S.O. en voor het hoger onderwijs.

Deze handboeken vertalen de wetenschappelijke verworvenheden van de psychologie naar de leefwereld van de doelgroep. De boeken bieden geselecteerde en aangepaste informatie uit de literatuur, geïllustreerd met talrijke verduidelijkende experimenten. De informatie wordt getoetst aan ervaringen uit het dagelijks leven.

Gevarieerde oefeningen op het einde van elk hoofdstuk geven de lezer de kans om de leerinhouden te verwerken. Het is de bedoeling dat de lezers op basis van de opgebouwde psychologische inzichten meer vat krijgen op de wereld om zich heen en dat zij zicht krijgen op hun eigen functioneren en dat van de anderen.

Psychologie, deel 1 heeft het over: psychologie als wetenschap, psychologie in ons dagelijks leven, gewaarworden en waarnemen, gedragsverandering als gevolg van leerprocessen, motivaties en emoties als gids bij gedrag en mentale processen.

Psychologie, deel 2 behandelt: de menselijke interactie, persoonlijkheid, de mens met een handicap of met psychiatrische problemen, de adolescent als fase in de persoonlijkheidsontwikkeling.

 

citsepa.gif

Deze pagina is het laatst herwerkt op  7 februari 2002. Het webadres van deze pagina is http://club.euronet.be/sovaco/publi-3.htm
Site administrator  is Carla Moris - reacties via  email: sovaco@euronet.be