Skip to main content

No title

Groeipijnen in sociaal contact

citsepa.gif

Titel Groeipijnen in sociaal contact

groeip2.jpg

Auteurs: Erik Verliefde
Uitgeverij Acco Leuven, 1999
ISBN 90-334-4364-3
Kostprijs 22,19 €
Te verkrijgen in de betere boekhandel of te bestellen
via vzw SOVaCo of via uitgeverij Acco Leuven.
Zowel de ouders als de school hechten steeds meer belang aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij kinderen. Het vaardig met elkaar omgaan krijgt meer maatschappelijke weerklank op school, in het bedrijfsleven, thuis. De sociale vaardigheden worden aangeleerd aan de hand van concrete en levensechte situaties. Voor kinderen tussen 5 en 13 jaar.

"Groeipijnen in sociaal contact" heeft een lange voorgeschiedenis. Vanuit het begeleiden van kinderen met sociale vaardigheidstekorten is er een pakket ontwikkeld om kinderen te trainen in het vaardig worden. Door de ouders van deze kinderen intens te betrekken bij deze training groeide het besef dat ook ouders nood hebben aan een aantal concrete tips.
Enkele jaren geleden kwam er een vraag van de St-Jozefschool uit St-Jans-Molenbeek om samen met de leerkrachten een praktisch pakket uit te werken omtrent sociale vaardigheden. Dit pakket groeide uit tot een bundel van ongeveer 600 bladzijden. Dit materiaal wordt nog steeds gebruikt op deze school. Niet alleen deze school integreerde het materiaal in zijn werking, maar ook andere scholen toonden interesse.

Deze voorgeschiedenis maakt dat "groeipijnen in sociaal contact" reeds vele toetsingen van leerkrachten, ouders en kinderen heeft doorstaan.

De praktische toepassingen zijn verwerkt in een viertal hoofdstukken en worden voorafgegaan door enkele theoretische beschouwingen.
Eerst wordt het verband gelegd tussen sociale vaardigheden en vaardigheden. Het leren fietsen gaat bij de meeste kinderen gepaard met vallen en opstaan. Ook in sociaal contact zijn er vaak groeipijnen.
Daarna wordt er een kader voorgesteld omtrent sociale vaardigheden. Tijdens de ontwikkeling leert elk kind omgaan met andere mensen. Deze mensen zijn in de eerste plaats de ouders, maar ook broers, zussen, leeftijdsgenoten, de leerkracht, de onthaalmoeder beïnvloeden het leerproces. De relatie tussen sociale vaardigheden en opvoeding, tussen sociale vaardigheden en de omgangsvormen op school wordt uitgewerkt. Zowel ouders, leerkrachten als andere volwassenen hebben een voorbeeldfunctie voor kinderen. Hun manier van omgaan met anderen is voor kinderen een model.
Om te komen tot sociaal vaardig gedrag moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De gevoelens en het denken van een kind bepalen sterk hoe hij zich gedraagt. Maar er wordt ook aandacht besteed aan de waarneming, het zelfbeeld, het communicatieproces, het probleemoplossend denken (de vier stappen van Meichenbaum aan, beter gekend als de methode van de vier beren). Deze stappen worden in het verder  uitgewerkt tot een programma waarbij kinderen werken rond sociale vaardigheden. Kinderen leren keuzes maken in het omgaan met andere mensen.
Een tweede praktische reeks is een gedragsreeks. De oefeningen proberen de kinderen een aantal gedragingen bij te brengen die noodzakelijk zijn in het sociaal contact. Het lijkt zeer evident dat een kind zich weerbaar opstelt, maar hoe kan een kind leren opkomen voor zichzelf?
Een aantal specifieke oefeningen omtrent waarneming, zelfbeeld, emoties en sociale cognitie worden eveneeens uitgewerkt.
Omdat "groeipijnen in sociaal contact" zich richt naar school en ouders wordt in het laatste hoofdstuk de communicatie tussen deze twee systemen bekeken. Hoe gaan leerkrachten en ouders met elkaar om?

citsepa.gif

Deze pagina is het laatst herwerkt op 6 december 2001. Het webadres van deze pagina is http://club.euronet.be/sovaco/publi-4.htm
Site administrator  is Carla Moris - reacties via  email: sovaco@euronet.be