Skip to main content

De berengroepen, leren leren door spel en beweging


Titel De Berengroepen, leren leren door spel en beweging

 

beer3.jpg
Auteurs: Gerrit Loots, Erik Verliefde, An Boogemans,
Johan Dever, Veronique Vansteenkiste, Florence Lebbe.
Uitgeverij Acco - Leuven 1997 / tweede druk 1999
ISBN 90-334-3818-6
Kostprijs 19.71 €
Te verkrijgen in de betere boekhandel of te bestellen
via vzw SOVaCo of via uitgeverij Acco Leuven.

De berengroepen is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen psychologen, kinesitherapeuten / fysiotherapeuten en psychomotorisch therapeuten, verbonden aan revalidatiecentra waar kinderen met leerproblemen worden begeleid.

Het berenprogramma wil kinderen uit het basisonderwijs leren leren. Door spel en beweging worden begeleiders en kinderen samen op weg gezet om zelfstandig werken en studeren te bevorderen bij de kinderen.

De auteurs integreerden bestaande programma’s, zoals het Cognet-programma van Greenberg, de bewegingspedagogiek volgens Sherborne en de gestructureerde speltherapie van O’Connor, tot twaaf groepssessis voor begeleiders en kinderen en vier informatieavonden voor begeleiders (ouders, leerkrachten, opvoeders,…)

Naast een theoretisch onderbouwde en gedetailleerde beschrijving van het programma biedt dit boek heel wat praktische tips en activiteiten voor iedereen die betrokken is bij het bevorderen van zelfstandig leren bij kinderen uit het basisonderwijs.